Özel Eğitim

Topluma yön vermek ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek ancak geleceğimize yatırım yapmakla mümkündür. Bizim kaynağımızsa iyi yetiştirebileceğimiz gençlerimizdir. Bu hem kendimize hem de toplumumuza olan borcumuzdur. Topluma yön verecek olan gencimiz ise kendi dinini, dilini, tarihini ve kültürünü iyi bilmek zorundadır. Bu nedenle özel eğitim projesiyle ilim-irfan kültürümüzü tanıyan, temsil yeteneği yüksek şahsiyetler yetiştirmek hedeflenmektedir.