Sempozyum

Bir konuyu aydınlatmak amacıyla, fikrî ve güncel konuların farklı görüşlerin tartışılıp analiz edildiği, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları toplantılardır. Özellikle bu toplantılarla ulaşmaya çalıştığımız nokta, Avrupa’daki Müslümanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları söz konusu teorik meselerle ilişkilendirerek, ‘‘ben’’ ve ‘‘öteki’’ algılarının oluşum süreçlerini ve nasıl bir değişim ve hatta kayboluşa uğradıklarını anlamaya çalışmaktır.