Üniversiteliler Başkanları Toplantısı

33 bölgemizin üniversiteliler başkanlarıyla periyodik olarak toplantılar gerçekleştirilmektedir. Yıllık çalışma programlarının hazırlanıp, faaliyetlerin takip edildiği bu toplantılarda; gençlerimize daha faydalı hizmet etmeleri için yönlendirmeler yapılmaktadır.